Публікації

Публікації в пресі 2009 рік

Качанов С. О. «Методика оцінки ризику від провадження господарської діяльності» збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва» Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, № 2 (30), 2009 р.

Качанов С. О.«Оцінка ризиків від провадження господарської діяльності підприємств».
Вісник Інженерної академії України. № 3–4. 2009 р.

«Система обеспечения качества государственных и муниципальных услуг»

В.П. Маматов, Т.В. Маматова,  журнал «Менеджмент качества», № 4, 2009 р.

«Щоб люди споживали натуральні, а не штучно створені продукти»

Інтерв‘ю С.Качанова, газета «Зоря», № 119 (20985), 31 жовтня 2009 року

«Надійна основа стабільного розвитку економіки»

С.Качанов, газета «Зоря», № 109 (20975), 8 жовтня 2009 року

«Е-шкин код»

О.К.Вяткін, газета «Вісті Придніпров‘я», № 55, серпень, 2009 рік

«Cистеми управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід»

О. Вяткін, М. Лаврентьєва, науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (58), 2009

«Досягнення високої якості продукції – шлях до міжнародного визнання України»

В.П. Маматов, обласна газета «Зоря», 16 липня 2009 р.

«Системно-процесний підхід щодо аналізу діяльності з державного нагляду і контролю»

С. Качанов, Т. Маматова, науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №2 (57), 2009

«Розробка методики системної побудови нормативної документації діяльності та оцінки її якості»

С.О. Качанов, В.П. Маматов, збірник праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст», Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 15-16 травня 2009 р.

«Маркування – дзеркало якості продукту?»

О. Апіченок, Д. Сич, журнал «Експедиція ХХІ», №4(82), 2009

«Плесень не только белая и пушистая…»

Интервью О. Кожемяки, газета «Днепр вечерний», № 60, 24 апреля 2009 г.

«Єдина термінологічна система в основі побудови нормативного документа діяльності з державного нагляду і контролю»

С.О. Качанов, материалы IV Международной научной конференции

«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках», Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара, 9-10 квітня 2009 р.

помощь в установке Joomla