Загальна інформація

 

 

1

 Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. (Закон України «Про стандартизацію» вiд 05.06.2014 №1315-VII).

Керуючись Законом України «Про стандартизацію», Статутом ДП  «Дніпростандартметрологія», комплексом основоположних стандартів національної системи стандартизації України, відділ стандартизації  здійснює:

  • участь в реалізації програм, робіт із стандартизації, прийнятих центральними органами виконавчої влади;
  • формування фонду чинних національних та міждержавних стандартів;
  • формування та ведення регіонального фонду технічних умов;
  • перевірку проектів технічних умов та змін до технічних умов на відповідність вимогам законодавству України, технічних регламентів, іншим нормативно-правових актів та національних стандартів;
  • доопрацювання проектів технічних умов та змін до технічних умов;
  • виготовлення офіційних копій нормативних документів;
  • послуги з щомісячної актуалізації фондів НД замовників; надання інформації щодо стану НД замовників;
  • надання науково-організаційної і науково-методичної допомоги в розробці і постановці на виробництво нових видів продукції;
  • проведення інших робіт і надання послуг у сфері стандартизація продукції, які передбачені чинним законодавством.

 

2 

 

Лист ДП "УкрНДНЦ" від 29.01.2019р. (1-аркуш)
Лист ДП "УкрНДНЦ" від 29.01.2019р. (2-аркуш)
помощь в установке Joomla