Загальна інформація

 

 

1

 Стандартизація - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. (Закон України «Про стандартизацію» вiд 05.06.2014 №1315-VII).

Проведення робіт та надання послуг у сфері стандартизації продукції, які передбачені чинним законодавством, виконує відділ стандартизації.


Керуючись Законом України «Про стандартизацію», Статутом ДП  «Дніпростандартметрологія», комплексом основоположних стандартів національної системи стандартизації України, відділ стандартизації  здійснює:

  • формування фонду чинних національних стандартів;
  • формування та ведення регіонального фонду технічних умов;
  • перевірку проектів технічних умов та змін до технічних умов на відповідність вимогам законодавства України, технічних регламентів, іншим нормативно-правових актів та національних стандартів;
  • доопрацювання проектів технічних умов та змін до технічних умов;
  • виготовлення офіційних копій нормативних документів;
  • послуги з щомісячної актуалізації фондів НД замовників; надання інформації щодо стану НД замовників;
  • надання науково-методичної допомоги в розробці і постановці на виробництво нових видів продукції;
  • участь в реалізації програм, робіт із стандартизації, прийнятих центральними органами виконавчої влади;

ДП "Дніпростандартметрологія" є офіційним агентом Минекономіки з росповсюдження стандартів. 

 

помощь в установке Joomla