Перевіряння ТУ та змін до них для внесення до бази даних "ТУ України"

Роботи з перевірки проектів ТУ (змін до ТУ) проводяться відділом стандартизації ДП „Дніпростандартметрологія”.
На перевіряння приймаються ТУ та зміни до них за всіма видами продукції:

 • 1харчова продукція;
 • сільськогосподарська продукція;
 • продукція переробної промисловості;
 • продукція металургійної промисловості;
 • хімічна продукція;
 • медична техніка;
 • продукція легкої промисловості;
 • електротехнічна продукція;
 • продукція машинобудування тощо.

Перевіряння ТУ та змін до ТУ проводиться на відповідність вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції.
Правила та вимоги до перевіряння ТУ та змін до них визначаються в  СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Головний фонд технічних умов України та база даних "Технічні умови України". Загальні вимоги"
На перевіряння ТУ подаються наступні документи:

 • ТУ  - 3 прим. (оригінал та 2 дубліката);
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку - 1 прим;
 • Копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ, завірена печаткою підприємства (згідно з законодавством України) - 1 прим.;
 • 2Копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо відсутні погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) - 1 прим.;
 • Каталожна карта продукції (ЗАВАНТАЖИТИ);
 • Бланк листа на перевірку ТУ (ЗАВАНТАЖИТИ).

На перевіряння зміни до ТУ подаються наступні документи:

 • Зміна до ТУ  - 3 прим. (оригінал та 2 дубліката);
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку - 1 прим;
 • Копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ, завірену печаткою підприємства (згідно з законодавством України) - 1 прим.;
 • Копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) - 1 прим.;
 • Каталожна карта продукції (ЗАВАНТАЖИТИ) (у разі зміни реквізитів каталожної карти продукції);
 • Бланк листа на перевірку зміни до ТУ (ЗАВАНТАЖИТИ).

Відповідність ТУ вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом "ПЕРЕВІРЕНО" та відміткою про облікування.
У разі позитивних результатів перевіряння ТУ вносяться до бази даних «Технічні умови України». На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак, який засвідчує, що ТУ (зміни до ТУ) внесені до бази даних "Технічні умови України", перевірені на відповідність законам України, іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам, є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка  за ними виготовляється.
ТУ, внесені до бази даних  "Технічні умови України", повинні переглядатися не рідше 1 разу на 5 років.
В разі прийняття нормативно-правових актів, стандартів та інших НД, якими регламентовані інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ,  до ТУ вносяться відповідні зміни.


Телефон відділу (056) 732-45-11

помощь в установке Joomla